CHANGEpharmaceuticals

Kompanija CHANGEpharmaceuticals™ osnovana je 2014. godine u Beogradu kao „think-tank“ za razvoj preventivnih tehnologija i dijetetskih i farmaceutskih preparata. Naša ideja vodilja je PROMENA ustaljenih farmaceutskih praksi, drugačiji pogled na postojeće zdravstvene probleme i inovativna rešenja koja se zasnivaju na najnovijim naučnim saznanjima.

Kod nas stručnjaci iz oblasti medicine, javnog zdravstva i farmacije zajednički rade sa budućim korisnicima na razvoju inovativnih tehnika i preparata koji će zadovoljiti njihove potrebe.

Za CHANGEpharmaceuticals™, ključ uspeha leži u usredsređenosti na rešavanje problema. Zato se mi u procesu proizvodnje, kontrole kvaliteta i plasmana proizvoda oslanjamo na partnere–lidere u sektoru, čime se jača saradnja u okviru sektora, a standard, efikasnost i kvalitet podižu na viši nivo.

Vizija kompanije CHANGEpharamceuticals™ je vera u PROMENE i doprinos definisanju budućih pravaca lečenja i prevencije bolesti. Mi smo posvećeni ispunjavanju najviših standarda u proizvodnji i plasmanu proizvoda.

Misija

CHANGEpharamceuticals veruje:

  • da je ključ uspeha u boljem razumevanju potreba naših korisnika, do koga se može doći samo kroz bolju interakciju sa njima;
  • da svojim radom i inovacijama možemo doprineti PROMENI tradicionalne uloge farmaceutskog sektora kod nas i u okruženju;
  • da javni i privatni sektor zajedno mogu da PROMENE način na koji se odnose prema zdravstvenim potrebama ljudi.

Naša misija je posvećena:

  • unapređenju zdravih stilova života i smanjenju štete izazvane ponašanjem rizičnim po zdravlje;
  • stvaranju novih, bezbednih i efikasnih proizvoda namenjenih prevenciji i poboljšanju zdravstvenog stanja;
  • postizanju najviših standarda u razvoju i ponudi naših proizvoda na tržištu u zemlji i inostranstvu.

Naši glavni ciljevi su:

  • da uspostavimo odnos poverenja sa korisnicima kako bi smo bolje razumeli njihove potrebe i bolje odgovorili na njihove zahteve;
  • da pratimo efekte naših proizvoda po zdravlje ljudii da ih stalno unapređujemo u skladu sa odgovorima koje dobijamo od korisnika, kroz sveobuhvatno istraživanje i kroz analizu informacija koje smo u istraživačkom radu prikupili do sada i koje ćemo obogaćivati u godinama pred nama;
  • da uspostavimo i dostignemo najviši standard u proizvodnji dodataka ishrani korisnih za zdravlje ljudi i da ih iznova i stalno podvrgavamo testiranju i unapređivanju.

Naučna osnova

Kompanija CHANGEpharmaceuticals™ posvećena je stvaranju preparata koji se zasnivaju na dokazima, sa ciljem da odgovori na potrebe ljudi čije je zdravstveno stanje narušeno nekim rizičnim ponašanjem.

CHANGEpharmaceuticals™ kroz sopstvena istraživanja prati zdravstvene i druge navike i ponašanja stanovništva. Na osnovu rezultata istraživanja, naš stručni tim prilagođava paletu svojih proizvoda potrebama klijenata. Tokom celog ciklusa – od ideje do upotrebe proizvoda – CHANGEpharmaceuticals™ razgovara sa korisnicima o njihovim potrebama i konsultuje ih o svemu što je u vezi sa proizvodom.

Tako naši klijenti postaju naši partneri i promoteri. Kompanija CHANGEpharmaceuticals™ smatra da pružanje prave i pravovremene informacije predstavlja okosnicu takve saradnje.

 

CHANGEpharmaceuticals

www.changepharmaceuticals.com